APOKALIPSĖ

 

Geriausi Kanados mesijinio rabio Ja‘akovo Farberio pamokslai. 

NESVEIKI SKURDŪS ŽMONĖS

29-ajai metų parašai
ACHARĒi MŌT – PO (Aharono sūnų) MIRTIES
WAjJIQRĀ (KUNIGŲ) 16:1-18:30

 

Wajjiqrā / Kunigų 16, 1 – 18, 30
• Mal’ākī (Malachijo) 3, 4–24
• Qōrintijjīm Ālep / 1 Korintiečiams 6, 9–20

 

 

Vajikra {18:1} Ha(š-)ŠĒM'as [(Tas-)VARDAS] kalbėjo Mošé (Mozei) tardamas, {18:2} „Kalbėk Jisraelio vaikams, sakyk jiems, ‘Aš esu HaŠĒM, jūsų D-vas. {18:3} Pagal jūsų gyventos Micraimo (Egipto) žemės darbus jūs nesielgsite, ir nedarysite taip, kaip daroma Kanaano krašte, į kurį jus vedu. Jūs negyvensite pagal jų įstatus. {18:4} Mano sprendimus vykdysite ir Mano įstatų laikysitės, kad pagal juos elgtumėtės. Aš esu HaŠĒM, jūsų D-vas. {18:5} Laikykits Mano stat bei Mano sprendim, kuriuos jei kas vykdo, tas bus gyvas per juos. Aš esu HaŠĒM’.

Po šių įvadinių žodžių HaŠĒM'as išvardija nešvarius darbus, kuriuos darė micrijīm (egiptiečiai) ir kena‘anīm (kanaaniečiai), kaip kad ir visas kitas pagonių pasaulis.

Deja, jaunystėje buvau tolimas nuo išganymo, o dėl to 40 metų praleidau paleistuvaudamas ir ištvirkaudamas. Na gal perdėjau, nes pirmasis mano gyvenimo dešimtmetis tai nekaltybės laikas, taigi jį galima atimti iš tų 40, nes pats pragaras prasidėjo po to. Todėl turiu prisipažinti buvęs daugiau nei sutrikęs ir sugėdytas perskaitęs visas nuodėmes, už kurias HaŠĒM'as nuteisė vienus (micrijīm) ir ketino nuteisti ir palikti be tėvynės kitus (kena‘anīm). Prieš tapdamas išganytas ir aš buvau nusidėjęs daugeliu iš tų nuodėmių.

Tačiau labiausiai sukrečia tai, kad šios seksualinės nuodėmės tebedaromas šiandien bet kurioje pasaulio šalyje, net Jisraelyje. Negana to, daugelyje šalių nemaža dalis nuodėmių, apie kurias skaitome šioje parašoje, yra legalizuota, o homoseksualizmas tėra tik vienas iš pavyzdžių. Tačiau homoseksualizmas ne tik legalizuotas, bet jis primestas visuomenei kaip socialiai priimtinas reiškinys. Abortai, kuriuos galima tapatinti kūdikių paaukojimui Molochui, yra kita nuodėmė, legaliai praktikuojama daugelyje pasaulio šalių, o kur ji nėra legalizuota, manau, ji padaroma nelegaliai. Pagal statistikos duomenis, 2009 m. Kanadoje įvykdyta apie 98000 abortų.

Vajikra {18:24} „Nesusiterškite niekuo iš to, nes visu tuo yra susiteršusios gentys, kurias Aš išvarau iš jūsų akivaizdos. {18:25} Susiteršė žemė, ir Aš įžiūrėjau jos nusikaltimą joje, ir ji išvėmė savo gyventojus.“

Tik pamąstykite, šiandien pasaulyje padaromos visos įmanomos seksualinės nuodėmės ir net tokios, kokios, esu tikras, net nenumatytos D-vo sąmonėje. Dabar kiekvienas, būdamas bet kurio amžiaus, vienu pelės paspaudimu gali išvysti bet kokį iškrypimą, kokį tik nori pažinti per internetą. Ar jums neatrodo, kad pasaulis pribrendo teismui?

Devarīm (Pakartoto Įstatymo) {9:4} „Kai HaŠĒM'as, tavo D-vas, vis juos lauk iš tavo akivaizdos, nesakyk sau širdyje: ‘Dėl mano teisumo HaŠĒM'as atvedė mane užvaldyti šią žemę’, tačiau dėl tų genčių nedorumo HaŠĒM'as išvaro juos nuo tavęs. {9:5} Ne dėl tavo teisumo ir ne dėl tavo širdies teisingumo tu ateini užvaldyti jų žemę, bet dėl tų genčių nedorumo HaŠĒM'as, tavo D-vas, išvaro juos nuo tavęs ...“

Visos pasaulio šalys pribrendo teismui. Iš tikrųju mes patiriame tą teismą jau dabar: žiaurūs orų pasikeitimai, teroristinės prievartos visame pasaulyje augimas, nuolatinė karo grėsmė (ypač dabar su Rusija). Bet visa tai tik pradžia. Didysis, galutinis teismas dar turi ateiti. Ar pasauliui per vėlu atsigręžti į D-vą? Ne, niekad ne vėlu grįžti prie D-vo, tačiau tikimybė, kad pasaulis atgims, darosi vis menkesnė. D-vo bausmėms žemei gausėjant, žmonės užuot grįžę prie HaŠĒM'o, kaip sako Šventasis Raštas, rengiasi Jį prakeikti.

Hitgalūt (Apreiškimas šv. Jonui) {16:21} „Talento svorio ledo luitai krito iš dangaus ant žmonių. Žmonės keikė D-vą dėl ledų negandos, nes siaubinga buvo ši neganda.“

Kokie tad nesveiki ir skurdūs žmonės esame! Ar verta stebėtis, kad mums reikia Gelbėtojo? ATEIK GREITAI VIEŠPATIE J-ŠŪA!

MARANATA !

 

 

Home