TIKĖTINOS MESIJINIO SĄJŪDŽIO FORMOS

(Informacija tradicinių konfesijų krikščionims)

 

Nors visi religingi žydai laukia Mesijo (Mašiaho, graikikai – Kristaus „Pateptojo karaliauti“), mesijiniais vadinami tie, kurie yra įtikėję Evangeliją bei priėmę JHS Mesiju (Kristumi) ir Viešpačiu per Jo krikštą pagal tradicinės pilnos žydų Tvilos (apsiplovimo) būdą.

Mesijinė bendruomenė – mesijinių žydų sukurta religinė bendruomenė, į kurią gali būti priimami nežydų kilmės asmenys (vyrai – neapipjaustyti, nereikalaujant jų apipjaustymo).

Mesijinis sąjūdis – pasaulinė mesijinių bendruomenių ir nežydų sudaromų paramesijinių grupių, pavienių šeimų ir asmenų bendrystė.

Nežydų kilmės krikščionių dalyvavimas mesijiniame sąjūdyje tad gali būti:

a) individualus ir šeiminis laikantis siūlomų principų,

b) grupinis sudarant žydų ir nežydų kilmės krikščionių bendraminčių grupes,

c) įstojant į mesijines žydų bendruomenes.

Pageidautina, kad stodami į mesijinį sąjūdį, o ypač – kurdami mesijinę grupę, senų nikėjiškų konfesijų krikščionys gautų tam savo vyskupo arba bent nuodėmklausio kunigo palaiminimą.


Atgal