GALIMI SIŪLYMAI NORINTIEMS PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ PARAMESIJINĖS GRUPĖS

 

Viso kas išdėstyta prasmė:

kad visuotinės apostazijos buvusiose krikščionių šalyse sąlygomis paskutinieji krikščionys rastų galimybę pagaliau vienytis apie atgijusį „prigimtinį alyvmedį“ (Rom 11), o tai reikalauja tokio bendrumo, kada niekas iš tradicinių krikščionių nebando traukti paskui save ir primetinėti kitiems tradiciniams krikščionims visų tūkstantmečių ginčų, kurie neišsprendė krikščionių vienybės, bet tik suskaldė iki pat atomizacijos mūsų dienomis. Tuo tarpu žydų mesijinė krikščionybė sparčiai atgimsta pagal Pauliaus Rom 11,25 pranašystę pirminiu autentišku pavidalu išvengdama viso prieštaringo kelio, kurį perėjo ir liūdnai baigia tradicinė nežydų krikščionybė. Kad pragaro vartai Bažnyčios nenugalės – ši tiesa išlieka, o kaip tai sieti su šv. Petro tradicija, su laiku parodys Pati Šventoji Dvasia:

1. Tikėjimo pamatai
2. Šventasis Raštas

3. Liturgija ir eucharistija
4. Privalomos taisyklės

Atgal