TIKĖTINOS MESIJINIO SĄJŪDŽIO FORMOS

(Informacija tradicinių konfesijų krikščionims)

Nors visi religingi žydai laukia Mesijo (Mašiaho, graikikai – Kristaus „Pateptojo karaliauti“), mesijiniais vadinami tie, kurie yra įtikėję Evangeliją bei priėmę JHS Mesiju (Kristumi) ir Viešpačiu per Jo krikštą pagal tradicinės pilnos žydų Tvilos (apsiplovimo) būdą.

Mesijinė bendruomenė – mesijinių žydų sukurta religinė bendruomenė, į kurią gali būti priimami nežydų kilmės asmenys (vyrai – neapipjaustyti, nereikalaujant jų apipjaustymo).

Mesijinis sąjūdis – pasaulinė mesijinių bendruomenių ir nežydų sudaromų paramesijinių grupių, pavienių šeimų ir asmenų bendrystė.

Nežydų kilmės krikščionių dalyvavimas mesijiniame sąjūdyje tad gali būti:
a) individualus ir šeiminis
,
b) grupinis sudarant žydų ir nežydų kilmės krikščionių bendraminčių grupes,
c) įstojant į mesijines žydų bendruomenes.

Pageidautina, kad stodami į mesijinį sąjūdį, o ypač – kurdami mesijinę grupę, senų nikėjiškų konfesijų krikščionys gautų tam savo vyskupo arba bent nuodėmklausio kunigo palaiminimą.

GALIMI SIŪLYMAI NORINTIEMS SUKURTI PARAMESIJINĘ GRUPĘ

Viso kas toliau dėstoma prasmė:

kad visuotinės apostazijos buvusiose krikščionių šalyse sąlygomis paskutinieji krikščionys rastų galimybę pagaliau vienytis apie atgijusį „prigimtinį alyvmedį“ (Rom 11), o tai reikalauja tokio bendrumo, kada niekas iš tradicinių krikščionių nebando traukti paskui save ir primetinėti kitiems tradiciniams krikščionims visų tūkstantmečių ginčų, kurie neišsprendė krikščionių vienybės, bet tik suskaldė iki pat atomizacijos mūsų dienomis. Tuo tarpu žydų mesijinė krikščionybė sparčiai atgimsta pagal Pauliaus Rom 11:25 pranašystę pirminiu autentišku pavidalu išvengdama viso prieštaringo kelio, kurį perėjo ir liūdnai baigia tradicinė nežydų krikščionybė. Kad pragaro vartai Bažnyčios nenugalės – ši tiesa išlieka, o kaip tai sieti su šv. Petro tradicija, su laiku parodys Pati Šventoji Dvasia:

1. Tikėjimo pamatai
2. Šventasis Raštas

3. Liturgija ir eucharistija
4. Privalomos taisyklės

Atgal