TaNaKTōrā, Nĕbī’īm ūKĕtūbī = תנ״ך
  תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים
Įstatymas, Pranašai ir Raštai – The Law, Prophets and Writings – Закон, Пророки и Писания
מִקְרָא
MIQRĀ
Skaitymai – Readings – Чтения
עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה
‘eśrīm w
ĕ’arbā‘ā
24

תּוֹרָה
TŌRĀ

 

נְבִיאִים
NĕBĪ’ĪM
כְּתוּבִים
KĕTŪBĪM

1. (בְּרֵאשִׁית / Bĕrē’šīt)
Pradžios knyga – Genesis – Бытие

2. (שְׁמוֹת/ Šĕmōt)
I
šėjimo knyga – Exodus – Исход

3. (וַיִּקְרָא/ Wajjiqrā)
Kunig
ų knyga – Leviticus – Левит

4. (בְּמִדְבָּר/ Bĕmidbar)
Skai
čių knyga – Numeri – Числа

5. (דְּבָרִים / Dĕbārīm)
Pakartoto Įstatymo knyga – Deuteronomium – Второзаконие

 

6. (יְהוֹשֻעַ / Jĕhōšūa‘)
Jozuės knyga – Jehoshua – Иисуса Навина

7. (שׁוֹפְטִים / ŠōpĕTīm)
Teis
ėjų knyga – Judicum – Судей

8. (שְׁמוּאֵל / Šĕmūēl)
Samuelio I knyga – I Samuelis – I Царств
Samuelio II knyga – II Samuelis – II Царств

9. (מְלָכִים/ Mĕlakīm)
Karali
ų I knyga – I Regum – III Царств
Karalių II knyga – II Regum – IV Царств

10. (יְשַׁעְיָהוּ / Jĕša‘ăjāhū)
Izaijo knyga – Jesaia – Исаия

11. (יִרְמְיָהוּ / Jirmĕyāhū)
Jeremijo knyga – Jeremia – Иеремия

12. (יְחֶזְקֵיאל / Jĕxezqēl)
Ezechielio knyga – Ezechiel – Иезекииль

13. (תרי עשר   / Tĕrē ‘āśār)
12 mažųjų pranašų – Dodecapropheton – 12 малых пророков

a. (הוֹשֵׁעַ / Hōšēa‘)
Ozėjo knyga – Hosea – Осия

b. (יוֹאֵל / Jō’ēl)
Joelio knyga – Joel – Иоиль

c. (עָמוֹס / ‘Āmōs)
Amoso knyga – Amos – Амос

d. (עֹבַדְיָה / ‘Ōbadjā)
Abdijo knyga – Obadia – Авдий

e. (יוֹנָה / Jōnā)
Jonos knyga – Jona – Иона

f. (מִיכָה / Mīkā)
Michėjo knyga – Micha – Михей

g. (נַחוּם / Naxūm)
Nahumo knyga – Nahum – Наум

h. (חֲבַקּוּק /Xăbaqqūq)
Habakuko knyga – Habakuk – Аввакум

i. (צְפַנְיָה / panjā)
Sofonijo knyga – Zephania – Софония

j. (חַגַּי / Xaggaj)
Ag
ėjo knyga – Haggai – Аггей

k. (זְכַרְיָה / Zĕkarjā)
Zacharijo knyga – Zacharia – Захария

l. (מַלְאָכִי / Mal’ākī)
Malachijo knyga – Malachia – Малахия

 

Home
Į pradžią
На главную

14. (תְּהִלִּים / Tĕhillīm)
Psalmynas – Psalmi – Псалтирь

15. (מִשְׁלֵי / Mišlē)
Patarli
ų knyga – Proverbia – Притчи Соломона

16. (אִיּוֹב / Ijjōb)
Jobo knyga – Job – Книга Иова

17. (שִׁיר הַשִּׁירִים / Šīr Haššīrīm)
Giesmių giesmė – Canticum Canticorum – Песнь песней

18. (רוּת / Rūt)
Rūtos knyga – Ruth – Руфь

19. (אֵיכָה / Ēkā)
Raud
ų knyga – Threni – Плачь Иеремии

20. (קֹהֶלֶת / Qōhelet)
Mokytojo (Koheleto) knyga – Ecclesiastes – Екклесиаст

21. (אֶסְתֵּר / Estēr)
Esteros knyga – Esther – Эсфирь

22. (דָּנִיֵּאל / Dānijjēl)
Danieliaus knyga – Daniel – Даниила

23. (עֶזְרָא וּנְחֶמְיָה / ‘Ezra ūNĕxemjā)
Ezros knyga ir Nehemijo knyga – Esra, Nehemia – Ездры и Неемии

24. (דִבְרֵי הַיָּמִים / Divrē Hajjāmīm)
Metra
ščių knygos I, II – I, II Chronicorum – I, II Паралипоменон