Rašyk Michaeliui Kovneriui 

 

TEMOS

Žydų kaltė

Ar galima pasitikėti Evangelijomis? Pirmoji dalis: „Ir geriantis Mano Kraują“.

Ar galima pasitikėti Evangelijomis? Antroji dalis: „Reikėjo atiduoti mano pinigus keitėjams, o aš būčiau juos atgavęs su palūkanomis!“

Aukojimas ir eucharistija

Bažnytinis susirinkimas aukščiau D-vo

Dogminė teologija ir tradicinės krikščionybės nykimas

Evoliucija - D-viškosios Kūrybos metodas

Gruodžio 25-osios dienos Kalėdų kritika

Įsakymas švęsti Kristaus Prisikėlimą? Kur jis?

Krikščionių Sekmadienio ir Velykų kritika

Kunigystė

Mesijas

Apie autentišką Mesijo Vardą

Mesijinis judaizmas

Nisano 14

Šabatas

TĖVE MŪSŲ malda

Apokalipsė