Rašyk Michaeliui Kovneriui 

 

TEMOS

Aukojimas ir eucharistija

Bažnytinis susirinkimas aukščiau D-vo

Dogminė teologija ir tradicinės krikščionybės nykimas

Evoliucija - D-viškosios Kūrybos metodas

Gruodžio 25-osios dienos Kalėdų kritika

Įsakymas švęsti Kristaus Prisikėlimą? Kur jis?

Krikščionių Sekmadienio ir Velykų kritika

Kunigystė

Mesijas

Apie autentišką Mesijo Vardą

Mesijinis judaizmas

Nisano 14

Šabatas

TĖVE MŪSŲ malda

Apokalipsė